Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2014

22:07
xo
Reposted fromweheartit weheartit

January 31 2014

20:49
Mercadora de Desejos
Reposted fromweheartit weheartit

January 30 2014

Jla
11:15
Reposted fromadhara adhara viaNemi1912 Nemi1912
Jla
11:13
1613 5496
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viaNemi1912 Nemi1912
Jla
11:13
9016 a564
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viaNemi1912 Nemi1912
Jla
11:11
Dlaczego kobiety płaczą


     - Dlaczego płaczesz? - młody chłopiec zapytał swą mamę.

     - Ponieważ jestem kobietą, odpowiedziała mu.

     - Nie rozumiem, odpowiedział.

     Ona go przytuliła i rzekła: ...i nigdy się nie dowiesz, ale nie martw się to normalne.

     Później chłopiec spytał swojego Ojca, dlaczego Mama płacze bez powodu?

     Wszystkie kobiety płaczą bez powodu. ...było to wszystko co mógł mu odpowiedzieć.

      Mały chłopiec urósł i stał się mężczyzną i wciąż nie wiedzą dlaczego kobiety płaczą. Nareszcie uklęknął złożył ręce i zapytał: Boże... Dlaczego kobiety płaczą (tak łatwo)?

     A Bóg mu odpowiedział...

     ...Kiedy tworzyłem kobietę postanowiłem ją uczynić wyjątkową. Stworzyłem jej ramiona na tyle silne by mogła dźwigać ciężar całego świata! Dałem jej nadzwyczajną siłę, pozwalającą jej rodzić dzieci jak również znosić odrzucenie, spowodowane czasem przez jej własne dzieci! Dałem jej stanowczość, która pozwala jej na opiekę nad rodziną i przyjaciółmi.

     Niestraszna jej choroba!

     Stworzyłem ją wrażliwą, aby kochała wszystkie dzieci, nawet wtedy, gdy jej własne ją bardzo skrzywdzą!

     Dałem jej siłę, aby opiekowała się swoim mężem mimo jego wad, Zrobiłem ją z żebra swego męża, tak, aby chroniła jego serce!

     Dałem jej mądrość, aby wiedziała, że dobry mąż nigdy nie skrzywdzi swej żony. Czasem jednak testuje jej siłę i wytrwałość żony w wierze w niego. Synu, na sam koniec...

     Dałem jej również łzę do wypłakania. Jest to jej jedyna słabość! Jeśli kiedyś zobaczysz, że płacze, powiedz jej jak bardzo ją kochasz i jak wiele robi dla innych. I jeśli nawet wciąż płacze, sprawiłeś, że poczuła się o wiele lepiej.

     Ona jest wyjątkowa!

— Autor nieznany
Reposted fromdziewcze dziewcze viaNemi1912 Nemi1912
Jla
11:09
6967 53af
Reposted fromperseweracje perseweracje viaNemi1912 Nemi1912
Jla
10:53
5582 74b5
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaNemi1912 Nemi1912

January 29 2014

Jla
22:54
3672 33ed
Reposted frommonsoon monsoon
Jla
22:43
8840 264b
Reposted frommonsoon monsoon
Jla
22:43
Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek cię dotknęło.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon
Jla
22:39
3859 1883
Reposted frommonsoon monsoon
21:07
2 | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit

January 28 2014

22:50
Au paradis de la beauté | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit
22:47
22:27
Untitled
Reposted fromweheartit weheartit
22:27
Photo
Reposted fromweheartit weheartit

January 27 2014

21:31


Submitted by kimberly.lopez.18
Reposted frominspired inspired viadotty dotty
21:29

Lilith et Adalia


Submitted by Starlights husband
Reposted frominspired inspired viadotty dotty

January 24 2014

08:24


Submitted by thememorykeeper
Reposted frominspired inspired
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl